Vi kan godt lave ting i farver!

AlfaSlide Hardinger

Sådan arbejder vi

Vores arbejdsproces er en metode, vi har arbejdet efter i mange år. Vi er i meget uformelle, og det bærer vores arbejdsmetoder nok også præg af - vi synes nemlig, det er den bedste måde at arbejde sammen på.


Den indledende proces

Først får vi en idé. Okay, indrømmet ... Vi får RIGTIG mange ideer, og dem skal vi selvfølgelig have styr på. Vi vender dem med hinanden og kasserer måske 90% af dem, når vi har forsøgt fra alle vinkler at se, om der er et potentiale og/eller et behov for, hvad det end er, ideen går ud på. De sidste 10% af ideerne gemmer vi og arbejder lidt videre med. Første del af det arbejde er stadig teoretisk og gennemtænkning af forskellige scenarier.


Arbejdet går i gangHvordan arbejder vi


Herefter udvikler vi nogle skitser/layoutforslag. Skitserne bruges til at pejle os ind på, hvad vi tror, der vil fungere bedst for dem, der skal bruge produktet. Vi tester layoutet internt og prøver at forestille os brugen af det som slutbrugeren. Vi tilpasser selvfølgelig layoutet ud fra de erfaringer, vi gør i denne del af processen.

Når vi er helt enige om designdelen, går vi i gang med at udvikle løsningen udfra de krav, vi har fastsat i vores scenarier. 

Nogle produkter vil vi bede andre om at teste undervejs i processen, fordi vi har brug for feedback fra nogen, der ikke har været med i projektet fra starten. Det er nemlig den bedste måde at se tingene lidt udefra på.

Hvad skal du gøre, hvis vi spørger dig, om du vil teste?

Du skal faktisk ikke gøre så meget end at prøve at bruge vores produkt, som hvis du skulle bruge det i virkeligheden. Det er den bedste måde for os at finde ud af, om brugervenligheden fungerer, om vi har ramt det rigtige layout, om der mangler funktioner osv.

Hvis vi arbejder på et projekt baseret på en udefrakommende idé, er processen måske lidt anderledes, da f.eks. fastsættelse af krav og scenarier kan være afhængig af, hvad den oprindelige idéhaver har i tankerne.

Hvorfor er vi ikke som andre virksomheder?

Det er ret simpelt. De fleste virksomheder har faste arbejdstider - det har vi ikke. Vi arbejder, når inspirationen er der, uanset hvornår på døgnet det er. Det betyder faktisk i mange tilfælde, at vi for alvor er effektive, når mørket falder på, og andre går til ro.

Vi kan arbejde 2 timer ad gangen - eller vi kan arbejde 12 timer ad gangen. Vi er heldige, at vi kan gøre det sådan, og vi er klar over, at det ikke er alle, der kan forstå vores arbejdsproces, men det fungerer for os :-)

Af samme årsag har vi aldrig brudt os om alt for faste deadlines, for det betyder ofte også, at man må gå på kompromis eller udelade "nice to have"-funktioner for at nå at blive færdige med "need to have"-funktionerne.